Xuất bản thông tin

null HĐND Huyện giám sát Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

HĐND Huyện giám sát Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất năm 2022

Sáng ngày 15/11/2022, Đoàn giám sát HĐND huyện Tân Hồng do Bà Lê Thị Lệ Thuỷ -Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Huyện làm Trưởng đoàn có buổi giám sát tại Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất Huyện về công tác quản lý, triển khai thi công các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2022.

          Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án & Phát triển Quỹ đất huyện, năm 2022 Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư 88 danh mục công trình, trong đó: có 51 danh mục công trình năm 2021 chuyển sang năm 2022; công trình triển khai mới năm 2022 là 37 danh mục; tổng vốn kế hoạch năm 2022 là 332,23 tỷ đồng, đã giải ngân 180,41 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 54,30% so với tổng kế hoạch vốn đã giao. Đến nay, đã nghiệm thu hoàn thành 23 công trình; đang triển khai thi công 80 danh mục, trong đó đúng tiến độ thi công so với kế hoạch 49 danh mục và chậm so với tiến độ là 31 danh mục. Trong năm còn 08 danh mục công trình chưa hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng, nguyên nhân là do các công trình có nguồn vốn lớn, khi triển khai thi công đa số vướng vấn đề đền bù và giải phóng mặt bằng; mặt khác việc thực hiện thí nghiệm kiểm tra đối chứng phần bê tông phải đảm bảo đủ thời gian tối thiểu theo quy định; giá vật liệu tăng đột biến và tình trạng khang hiếm cát san lắp nền củng phần nào làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

                Kết luận tại buổi làm việc, Đoàn giám sát HĐND huyện yêu cầu trong thời gian tới, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện tập trung triển khai nhanh các công trình năm trước được phép kéo dài; tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình đã triển khai thi công để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; đẩy nhanh tiến độ triển khai hồ sơ các công trình mới bố trí vốn bổ sung trong năm 2022, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra; hoàn thành báo cáo quyết toán vốn đầu tư đã hoàn thành trong năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Về vấn đề giải phóng mặt bằng, cần kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản rút ngắn thời gian thực hiện công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng và cho chủ trương bồi thường theo giá đất quy định của Nhà nước. Ngoài ra, Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất khẩn trương xác lập phương án bổi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục. Từ đó sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình, dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Tiến Thịnh