Xuất bản thông tin

null Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Huyện giám sát thi công các công trình xây dựng cơ bản

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Huyện giám sát thi công các công trình xây dựng cơ bản

Ngày 14/11/2022, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do bà Lê Thị Lệ Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy/Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn, tham gia cùng đoàn giám sát có bà Đào Ngọc Bích - Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Hồng giám sát tiến độ thực hiện thi công các công trình xây dựng cơ bản năm 2022 trên địa bàn các xã An Phước, Tân Thành A, Tân Công Chí và thị trấn Sa Rài.

          Đoàn giám sát thực tế tại công trình xây dựng trường THCS Nguyễn Quang Diêu - xã An Phước, tuyến đường bờ Tây kênh Bắc Viện, công trình đường nội bộ và cống thoát nước cụm dân cư Cả Sơ, công trình trường Mầm non Tân Thành A, công trình đường giao thông tuyến dân cư ấp Bắc Trang 1, ấp  Bắc Trang 2, ấp Thống Nhất 1, ấp Thống Nhất 2, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi xã Tân Công Chí, thi công các công trình đường nội ô thị trấn Sa Rài gồm đường: Nguyễn Văn Trỗi, đường Phạm Ngũ Lão, đường Phan Bội Châu…

          Trên cơ sở đi giám sát thực tế các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn các xã, thị trấn, Ban Kinh tế Hội đồng nhân dân huyện sẽ giám sát và làm việc với Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện để đôn đốc và tìm ra các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế và vướn mắt trong quá trình thi công xây dựng các công trình, nhằm đảm bảo chất lượng các công trình, đúng thời gian quy định, để sớm đưa công trình vào sử dụng đáp ứng nhu cầu dạy học, phục vụ giao thông thông suốt cho phát triển kinh tế, xã hội, đời sống của người dân./.

Thanh Tùng