Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: HĐND Huyện giám sát Phòng Tài Chính - Kế hoạch năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: HĐND Huyện giám sát Phòng Tài Chính - Kế hoạch năm 2022

Chiều ngày 15/11/2022, Đoàn giám sát HĐND huyện Tân Hồng do Bà Lê Thị Lệ Thuỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị/Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Huyện làm Trưởng đoàn tiếp tục có buổi giám sát tại Phòng Tài Chính - Kế hoạch Huyện về công tác quản lý, triển khai thi công các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2022.

          Nhìn chung, công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư các danh mục công trình năm 2022 đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục và triển khai kịp thời, đúng quy định. Đến nay, đã có 14 công trình thi công hoàn thành, 45 công trình đang triển khai thi công, 06 công trình đã lập thủ tục để thanh toán vốn. Công tác lựa chọn nhà thầu thi công tiếp tục được thực hiện công khai minh bạch, đảm bảo đúng quy định; số lượng gói thầu được tổ chưc đấu thầu đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Trong năm, tổng vốn đầu tư là 298.857,993 triệu đồng để đầu tư 70 dự án, đến nay đang triển khai 40 dự án, hoàn thành 14 dự án, và có 05 dự án đang thực hiện quy trình đầu tư. Tính đến hiện tại, đã giải ngân trên 155 tỷ 260 triệu đồng, đạt 51,95%.

                Sau khi nghe báo cáo, Đoàn giám sát HĐND huyện yêu cầu Phòng Tài Chính - Kế hoạch hàng tuần có đánh giá tiến độ và cam kết của chủ đầu tư; Đề xuất UBND huyện chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với ngành có liên quan vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, tạo điều kiện để các chủ đầu tư sớm hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng; chỉ đạo Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất khẩn trương nhập dữ liệu lê hệ thống phần mềm quản lý dự án đầu tư đã được trang bị đối với công trình mà đơn vị làm chủ đầu tư để có số liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và báo cáo theo quy định./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Tiến Thịnh