Xuất bản thông tin

null Sơ kết 2 năm thực hiện "ngày đại đoàn kết vì cộng đồng"

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Sơ kết 2 năm thực hiện "ngày đại đoàn kết vì cộng đồng"

Sáng 16/11, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố sơ kết mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”. Ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lê Thành Công – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy/Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, Ông Mai Văn Siêng - Chủ tịch UBND Huyện cùng với lãnh đạo Ban Tuyên Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy,  Công an Huyện; Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu Chiến binh, phòng Nông nghiệp & PTNT; Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn;Trưởng Ban công tác Mặt trận khóm, ấp và Tổ Nhân dân tự quản tiêu biểu tham dự.

Mô hình ngày đại đoàn kết vì cộng đồng do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phát động từ tháng 5/2020. Mô hình được thực hiện trên cơ sở tiếp tục phát huy vai trò tự quản của người dân trên nền tảng hoạt động của tổ nhân dân tự quản. Các tổ nhân dân tự quản thực hiện ngày đại đoàn kết vì cộng đồng mỗi tháng ít nhất một lần vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Toàn tỉnh có hơn 10.400 tổ nhân dân tự quản thực hiện mô hình, chiếm tỷ lệ 83,9%, gần 517.000 lượt người tham gia. Thông qua tổ nhân dân tự quản và ngày hội đại đoàn kết, người dân có điều kiện tham gia nhiều hơn các nhiệm vụ của địa phương như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ông Phan Văn Thắng đề nghị các cấp ủy, các tổ chức Đảng, các ngành địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện mô hình. Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và toàn dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày đại đoàn kết vì cộng đồng.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức khen thưởng 24 tập thể có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện ngày đại đoàn kết vì cộng đồng trong 2 năm qua.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung