Xuất bản thông tin

null Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn Tỉnh

Sáng 21/11/2022, Đoàn kiểm tra liên ngành các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Bà Phạm Thị Ngọc Đào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư làm Trưởng đoàn đến huyện Tân Hồng kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có Phòng Tài Chính - Kế hoạch cùng một số ngành và xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Đến nay, huyện Tân Hồng có 6 dự án đầu tư tư nhân đã hoàn thành gồm: Dự án nuôi trồng thuỷ sản Ao lục bình của Công ty Cổ phần phát triển Hùng Cá 2; Dự án sản xuất vật liệu gạch không nung Hường Ngọc của Công ty TNHH MTV Hường Ngọc; Dự án Nhà xưởng máy dệt lưới B40 của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thông Bình; Dự án Xưởng may Tuyết Nghĩa của Công ty TNHH May mặc Tuyết Nghĩa; Dự án Trang trại nuôi trồng thuỷ sản công nghệ cao, sinh thái hướng đến sản xuất bền vững của bà Lâm Mẫu Phương; Dự án Trồng nấm kết hợp với sản xuất điện năng lượng mặt trời của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng & Thương mại Hoàng Bảo Phát. Có 1 dự án chậm triển khai là dự án cụm nhà máy sấy, xay xát, lau bóng gạo và hệ thống kho chứa của Công ty TNHH ADC; có 02 dự án không triển khai và 02 dự án đề xuất thu hồi.

Qua khảo sát nắm tình hình, Đoàn công tác của tỉnh ghi nhận sự nỗ lực tích cực của huyện và các nhà đầu tư tư nhân trong việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện cần chỉ đạo tập trung, quyết liệt để triển khai thực hiện các dự án theo tiến độ đã quy định. Đồng thời huyện củng cần tiếp tục hướng dẫn các nhà đầu tư tư nhân về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy và các quy định pháp luật khác có liên quan theo quy định./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh : Tiến Thịnh