Xuất bản thông tin

null Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 trao bò và dê cho bà con biên giới

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 trao bò và dê cho bà con biên giới

            Sáng ngày 21/11/2022, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 phối hợp cùng với UBND huyện Tân Hồng và UBND xã Bình Phú, xã Tân Hộ Cơ và xã Thông Bình tổ chức bàn giao con giống từ Dự án “Mô hình giảm nghèo gắn với Quốc phòng - an ninh trong chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thuộc khu Kinh tế Quốc phòng Tân Hồng - Đồng Tháp”.

          Theo đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 bàn giao 50 con bòn giống lai sind cho cho 50 hộ nghèo đang sinh sống trên địa bàn xã Bình Phú. Trao tặng 64 con dê giống Bách Thảo cho 16 hộ dân ở xã Tân Hộ Cơ và xã Thông Bình, mỗi hộ nhận 4 con dê giống. Qua đó,  giúp cho các gia đình nghèo có điều kiện chăn nuôi, tăng thu nhập cải thiện cuộc sống.

          Được biết, Tổng kinh phí thực hiện Dự án “Mô hình giảm nghèo gắn với Quốc phòng - An ninh trong chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thuộc khu Kinh tế Quốc phòng Tân Hồng - Đồng Tháp/Quân khu 9” năm 2022 là 2 tỷ 600 triệu đồng hỗ trợ cho 8 xã biên giới của tỉnh Đồng Tháp.


BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng