Xuất bản thông tin

null Đoàn công tác khảo sát tỉnh làm việc với huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đoàn công tác khảo sát tỉnh làm việc với huyện Tân Hồng

Đoàn khảo sát tỉnh Đồng Tháp do ông Nguyễn Cư Chinh -  Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tỉnh làm Trưởng đoàn đến khảo sát và làm việc với huyện Tân Hồng về chỉ tiêu đăng ký và nguồn lực hỗ trợ để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, ông Huỳnh Văn Nhã - Phó bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng.

          Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia và tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện thì đến năm 2022 huyện Tân Hồng có 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng xã Tân Thành A phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2022, xã Thông Bình hoàn thành 19 tiêu chí vào năm 2023. Huyện có 3 xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Huyện Tân Hồng cũng đã và đang rà soát và đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra trong nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa VII về xây dựng huyện Tân Hồng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.  

          Để tạo điều kiện cho huyện thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2025, các sở, ngành tỉnh cũng đã góp ý với huyện ngay bây giờ rà soát lại các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, rà soát lại các dự án cần đầu tư, phân kỳ để hoàn thiện, cần nêu rõ dự án nào huyện đầu tư, đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư …..

          Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Cư Chinh - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Trưởng đoàn công tác đề nghị Huyện trước mắt thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thông mới hai xã còn lại Tân Thành A và Thông Bình, cần bám sát theo quy định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đánh giá rà soát lại các tiêu chí, phối hợp cùng các sở ngành tỉnh để có hướng đề xuất hỗ trợ cho Huyện thực hiện các tiêu chí thành phần cũng như hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án, công trình trên địa bàn Huyện để huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 theo nghị quyết đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VII đề ra./.

Thanh Tùng