Xuất bản thông tin

null Tổ đại biểu HĐND Tỉnh thảo luận, đóng góp các văn kiện

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổ đại biểu HĐND Tỉnh thảo luận, đóng góp các văn kiện

Sáng ngày 28/11/2022, Tổ đại biểu HĐND Tỉnh, đơn vị huyện Tân Hồng tiến hành họp tổ để đóng góp các văn kiện trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Ông Mai Văn Siêng - Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND Tỉnh, đơn vị huyện Tân Hồng chủ trì cuộc họp. Ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng ban Pháp chế HĐND Tỉnh tham dự cuộc họp.

Tại đây, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các lĩnh vực giải ngân nguồn vốn, y tế, giáo dục, giao thông…Trong đó, đại biểu thống nhất với báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đại biểu đề nghị UBND tỉnh phân tích, đánh giá làm rõ hơn nguyên nhân một số chỉ tiêu chưa đạt, để có giải pháp cụ thể, khả thi nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới.

Bên cạnh, vấn đề đại biểu quan tâm và cho rằng, nhân lực y tế tuyến cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân và kiến nghị UBND tỉnh tăng cường đầu tư  cho Trạm y tế cơ sở, đào tạo nâng cao trình đôn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đại biểu đề nghị tỉnh nghiên cứu, xem xét kỹ các giải pháp về tăng cường quản lý chống gian lận thương mại, giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn - xã hội; có giải pháp căn cơ, quyết liệt hơn trong công tác thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là đầu tư nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Tân Hồng để phát triển kinh tế - xã hội vùng biên./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh