Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tập huấn viết tin bài tuyên truyền cải cách hành

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Tập huấn viết tin bài tuyên truyền cải cách hành

Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng nội dung thông tin hoạt động CCHC trên Trang thông tin điện tử Tân Hồng, các trang mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng khác của cơ quan, đơn vị và địa phương. Sáng ngày 01/12/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Tân Hồng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin bài tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022, cho lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND Huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

Tại đây, các đại biểu được hướng dẫn cách xác định thể loại tin, xác định bố cục của một bản tin, cách đặt tít tin, xác định chi tiết quan trọng của sự kiện... qua đó, còn  thực hành viết các dạng tin cơ bản, đặt tít tin ngắn gọn, xúc tích.

Lớp tập huấn, nhằm trang bị kỹ năng cơ bản cách viết tin, bài lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND Huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, trong đó có liên quan đến công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện tốt tuyên truyền cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương./.

 BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng