Xuất bản thông tin

null Tân Hồng; Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng; Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022

            Sáng ngày 02/12/2022, Ban tổ chức diễn tập huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập chủ trì Hội nghị.

Trong diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022 Ban tổ chức và khung tập đã bám sát các nội dung trong ý định diễn tập của huyện, với quan điểm chuẩn bị chu đáo, toàn diên; khi diễn tập, tập trung những nội dung có lựa chọn, trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế tình hình địa bàn của xã; các nội dung thuyết minh dẫn dắt quay Videoclip ngắn gọn, dể hiểu. Nội dung của các cuộc hội nghị được chuẩn bị chu đáo, tập trung thống nhất các mặt hoạt động của địa phương, nhận định đánh giá đúng tình hình, đề ra chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản đúng đắn, kịp thời, sát với tình hình thực tế trong từng giai đoạn. Phương pháp, tác phong của người chủ trì ở các cuộc họp đảm bảo tốt, linh hoạt. Phần thực binh A2 kết cấu tình huống sát thực tế, nhận định đánh giá đúng và tổ chức xử lý kịp thời các tình huống, giải quyết nhanh gọn, đạt hiệu quả; hành động các bộ phận thuần thục động tác kỹ  chiến thuật, sử dụng các loại vũ khí, phương tiện nghiệp vụ trong đánh bắt các đối tượng phù hợp với tình huống giả định. Phần thực binh A được chuẩn bị chu đáo, kết cấu hình thái địch, ta rõ ràng; tổ chức chỉ đạo, chỉ huy linh hoạt vào điều kiện địa hình đồng bằng sông nước, phát huy được cách đánh sở trường của xã; hành động của cán bộ, chiến sĩ dân quân được vận dụng linh hoạt trong thực hành đánh địch qua các giai đoạn. Tuy nhiên bênh cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như: vai trò tham mưu của Ban Chỉ huy Quân sự xã chưa chủ động từ khâu chuẩn bị văn kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ công việc; một số cuộc họp vận hành cơ chế chưa thể hiện đúng trình tự...

Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập yêu cầu: Cấp uỷ, chính quyền địa phương cần rút kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân, hạn chế để kịp thời khắc phục; quan tâm sâu sắc hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ; Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện cho khung tập và thực binh chặt chẽ, chu đáo, không ngừng đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp, trình độ kỹ chiến thuật, chú trọng đảm bảo tuyệt đối an toàn, từ đó củng cố, nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh ở địa phương./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Chí Dũng