Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Nhiều nhiệm vụ trong tâm đề ra trong tháng 12 năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Nhiều nhiệm vụ trong tâm đề ra trong tháng 12 năm 2022

            Chiều ngày 02/12/2022, UBND huyện Tân Hồng tổ chức cuộc họp thường kỳ, với Chuyên đề “kết quả thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC và công tác đầu tư phát triển năm 2022". Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện chủ trì cuộc họp.

          Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng tiếp tục phát triển, thực hiện đạt và vượt 13/16 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, có 02 chỉ tiêu cơ bản đạt là việc làm và xây dựng đời sống văn hóa. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn tuy có tăng hơn tháng trước, nhưng cũng còn thấp, tiến độ thi công một số công trình còn chậm; tỷ lệ giảm nghèo không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chỉ đạt 1,36/1,5%. Về kết quả thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trên môi trường điện tử: Bộ chỉ số có 05 chỉ số thành phần, kết quả huyện thực hiện đối với từng chỉ số thành phần cụ thể như sau: Chỉ số về công khai, minh bạch đạt 78,5%; chỉ số về tiến độ, kết quả giải quyết đạt 77,44%; chỉ số về mức độ số hóa đạt 20,6%; chỉ số về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến đạt 12,4% và chỉ số mức độ hài lòng đạt 59,1%. Về công tác đầu tư phát triển, năm 2022 huyện Tân Hồng có 85 danh mục công trình, trong đó 36 danh mục chuyển tiếp, 41 danh mục đầu tư mới và 08 công trình trả nợ, với tổng vốn đầu tư phát triển gần 289 tỷ đồng, đã giải ngân gần 167 tỷ đồng, đạt 57,79% kế hoạch vốn. Riêng đối với các nguồn vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư trên  93 tỷ 540 triệu đồng, đầu tư cho 88 danh mục công trình gồm 21 danh mục chuyển tiếp, 67 danh mục đầu tư mới, đến nay đã giải ngân trên 49 tỷ 350 triệu đồng, đạt 52,76% kế hoạch.

  Phát biểu tại cuộc họp, Ông Mai Văn Siêng - Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền các cấp và các ngành liên quan, tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng còn lại của năm 2022 như: Các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ lúa Đông xuân 2022-2023 và tăng cường truyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và tích cực hưởng ứng thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các trường trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn năm học 2022-2023 và duy trì các biện pháp phòng, chống dịch trong nhà trường và phối hợp tốt với ngành y tế tuyên truyền, vận động học sinh tích cực tham gia tiêm vacxin phòng Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh công tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh dịch sốt xuất huyết và tiêm phòng vắc xin Covid-19. Tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội vận động lao động tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, tham gia học nghề nông thôn và chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, báo cáo tình hình tăng, giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Các đơn vị chủ đầu tư phải khẩn trương, quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản năm 2022. Kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên tuần tra đảm bảo an toàn giao thông.  Trước mắt chuẩn bị tốt công tác phục vụ kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân Huyện và Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Chí Dũng