Xuất bản thông tin

null Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

            Sáng ngày 05/12/2022, Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến tất các điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương và tất cả các điềm cầu huyện ủy, thành ủy, thị ủy trực thuộc các tỉnh, thành phố trên cả nước. Điểm cầu chính Hà Nội có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, Quốc Hội, Chính Phủ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, Quốc hội, Chính Phủ, lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng có Ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch UBND huyện, Ông Huỳnh Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy/Phó Chủ tịch UBND Tân Hồng, cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ban chấp hành, các đồng chí nguyên lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các phòng ban huyện và xã, thị trấn tham dự.

            Qua 02 ngày, các đồng chí được nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với các chuyên đề như: Nghe Đồng chí Phan Đình Trạc Ủy viên bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban nội chính trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà Nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, nghe Đồng chí Trương Thị Mai Ủy viên bộ chính trị /Trưởng ban tổ chức trung ương triển khai chuyên đề : “Tiếp tục đổi mới phương thức, lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới’’, Đồng chí Trần Anh Tuấn Ủy viên bộ chính trị, Trưởng ban kinh tế Trung ương báo cáo chuyên đề: “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”, Đồng chí Vũ Đức Đam Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ Tướng Chính Phủ truyền đạt chuyên đề: “Định hướng quy hoạch Tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”, nghe phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị của Đồng chí Võ Văn Thưởng ủy viên bộ chính trị, thường trực Ban Bí thư.

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương là góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân. Thông qua Hội nghị giúp toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm được nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để vận dụng vào thực tiễn công tác của mình tại cơ quan, đơn vị.

Thanh Tùng