Xuất bản thông tin

null Giám sát tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/01/2020 - 30/09/2020 tại xã Tân Thành B và Bình Phú

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Giám sát tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/01/2020 - 30/09/2020 tại xã Tân Thành B và Bình Phú

Vừa qua, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND Huyện do ông Lê Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy/Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy/Trưởng Ban pháp chế HĐND Huyện làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND xã Tân Thành B và UBND xã Bình Phú công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Huyện từ ngày 01/01/2020 – 30/09/2022. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo UBMTTQ Huyện, phòng Tư pháp, Thanh tra Huyện.

Theo báo cáo, hàng năm UBND xã Tân Thành B và Bình Phú đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền các quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả trong kỳ (từ ngày 1/1/2020 đến ngày 330/09/2022), xã đã tiếp 132 lượt công dân đến liên hệ, trong đó định kỳ Chủ tich UBND xã tiếp 60 cuộc, công chức chuyên môn tiếp 72 cuộc. Còn tại xã Bình Phú đã tiếp 42 lượt, trong đó Chủ tịch UBND xã tiếp 32 lượt, công chức chuyên môn tiếp 10 lượt. Nội dung chủ yếu kiến nghị liên quan đến thủ tục đất đai, lĩnh vực xử phạt hành chính…; 100% vụ việc đã được giải quyết đúng quy trình, thời hạn quy định. Về đơn thư khiếu nại trên địa bàn xã Bình Phú không đơn thư khiếu nại tố cáo, riêng xã Tân Thành B nhận 23 đơn kiến nghị, phản ảnh, trong đó có 18 đơn thuộc thẩm quyền, có 2 đơn không thuộc thẩm quyền, 3 đơn chuyển đến.

Nội dung chủ yếu kiến nghị liên quan đến thủ tục đất đai, lĩnh vực xử phạt hành chính…các vụ việc đã được giải quyết đúng quy trình, thời hạn quy định. Đến nay, UBND xã Bình Phú đã ban hành văn bản trả lời đơn khiếu nại, ban hành kết luận giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền. Số đơn còn lại kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.UBND các xã đã kiến nghị với đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND huyện hướng dẫn xã chi chế độ tiếp công dâm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức làm công tác tiếp công dân để nắm vững về các quy định mới của pháp luật để việc tiếp công dân để giải quyết công việc có hiệu quả thuộc thẩm quyền.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Lê Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy/ Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy/Trưởng Ban pháp chế HĐND Huyện đánh giá cao sự nỗ lực của hai xã Tân Thành B và Bình Phú trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bên cạnh đó đồng chí Lê Văn Đăng biểu dương xã Bình Phú dành phòng riêng khang trang và phân công công chức tiếp công dân đảm bảo theo quy định. Đồng thời, đề nghị UBND hai xã cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, làm tốt quy chế phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, qua đó tổ chức công tác tuyên truyền, vận động nhằm hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nâng cao công tác đối thoại, hòa giải cơ sở để kịp thời tháo gỡ, giải quyết hiệu quả công tác khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh Tùng