Xuất bản thông tin

null Hội nghị lấy ý kiến cán bộ hưu trí về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ VII Đảng bộ huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị lấy ý kiến cán bộ hưu trí về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ VII Đảng bộ huyện Tân Hồng

Sáng ngày 21/5/2020, Thường trực Huyện ủy Tân Hồng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ hưu trí về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì hội nghị, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Hoàng Việt, Phó Bí Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện; đồng chí Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND Huyện.

Sáng ngày 21/5/2020, Thường trực Huyện ủy Tân Hồng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ hưu trí về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì hội nghị, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Hoàng Việt, Phó Bí Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện; đồng chí Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND Huyện.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết, trong thời gian qua, trên cơ sở thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 174 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 181 của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đã tập trung chuẩn bị nội dung, trọng tâm là dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Huyện. Với kinh nghiệm thực tiễn, mong muốn cán bộ hưu trí tham gia đóng góp ý kiến, nhằm giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, Tiểu ban Văn kiện hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tâm huyết trao đổi đóng góp trực tiếp vào dự thảo báo cáo, nhất là về nội dung bố cục Báo cáo; đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020; mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ hưu trí. Giao Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổng hợp ý kiến góp ý, bổ sung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Huyện./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng