Xuất bản thông tin

null Việc gì của dân, dân làm được hãy trao quyền để dân quyết định, dân thực hiện

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Việc gì của dân, dân làm được hãy trao quyền để dân quyết định, dân thực hiện

Ngày 21/5/2020, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động của Tổ nhân dân tự quản giai đoạn 2017 - 2019. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Tôn Hoàng chủ trì tại điểm cầu tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Tân Hồng có ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Huyện ủy; ông Phạm Văn Thanh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện; bà Đào Ngọc Bích, Phó Chủ tịch HĐND huyện; bà Lê Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng.

Ngày 21/5/2020, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động của Tổ nhân dân tự quản giai đoạn 2017 - 2019. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Tôn Hoàng chủ trì tại điểm cầu tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Tân Hồng có ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Huyện ủy; ông Phạm Văn Thanh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện; bà Đào Ngọc Bích, Phó Chủ tịch HĐND huyện; bà Lê Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, nên việc nhân rộng mô hình Tổ NDTQ trên địa bàn trong thời gian qua được triển khai thực hiện khá tốt. Đặc biệt, trong nhân rộng mô hình đã nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy cũng như vai trò chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, của hệ thống chính trị cơ sở; đồng thời đảm bảo tính khách quan, dân chủ và khoa học, sát thực tiễn cơ sở, không rập khuôn áp đặt và cũng không phụ thuộc vào chi phí kinh phí từ ngân sách.

Qua kết quả nhân rộng mô hình Tổ NDTQ cho thấy đại đa số người dân đồng tình và cho rằng mô mình là cần thiết, phù hợp với mong muốn của người dân, tuy nhiên cần có sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Đảng, sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền và MTTQ trong định hướng các hoạt động của Ban quản lý Tổ. Tính đến hết tháng 9/2019, toàn tỉnh có 12.587 Tổ NDTQ với trên 428.000 hộ thành viên và phủ kín địa bàn toàn tỉnh. Tổ có thành viên ít nhất là 7 hộ, Tổ có quy mô đông nhất là 127 hộ. Đánh giá của các địa phương về kết quả hoạt động có gần 10.000 Tổ hoạt động ổn định (chiếm trên 78%), trên 2.700 Tổ NDTQ hoạt động còn khó khăn, chưa đi vào nề nếp (chiếm trên 21%). Với phương châm hoạt động “Lấy sức dân lo cho dân”, Tổ NDTQ là nơi tuyên truyền, vận động người dân thay đổi cách nghĩ; thói quen sinh hoạt; phát huy vai trò làm chủ và thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài; cùng bàn bạc liên kết, hợp tác trong sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống; tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa… tại địa bàn dân cư.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng đánh giá cao những kết quả đạt được từ mô hình Tổ NDTQ trên địa bàn tỉnh. Nhằm duy trì và phát triển mô hình trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là cấp cơ sở đối với tổ chức và hoạt động Tổ NDTQ trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các ngành có liên quan trong việc hướng dẫn và theo dõi hỗ trợ hoạt động của Tổ; không hành chính hóa trong quá trình hoạt động của Tổ; cần linh hoạt từ định hướng nội dung, phương pháp theo dõi, duy trì các hoạt động của Tổ đến chế độ gặp gỡ, tiếp xúc giữa cấp ủy, các ngành với Ban quản lý Tổ, giữa Ban quản lý Tổ với nhân dân theo hướng đơn giản, thiết thực, hiệu quả. Trong triển khai thực hiện định hướng hoạt động của Tổ NDTQ cần nhất quán quan điểm là việc gì của dân và dân làm được hãy trao quyền để dân quyết định, dân thực hiện và phương châm là kiên trì, sáng tạo, tập trung dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy./.

Thùy Dung