Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuần Quốc gia

Chi tiết bài viết Tin tức

Hướng dẫn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuần Quốc gia

Sáng ngày 22/5/2020, UBND huyện Tân Hồng phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp tổ chức hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuần Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, hành chính Nhà nước cho các đại biểu là thành viên Ban điều hành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, Lãnh đạo và thư ký ISO Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Phòng lao động Thương binh & Xã hội, Phòng Tài nguyên môi trường và các xã Bình Phú, Tân Công Chí, Tân Hộ Cơ, Tân Thành B, An Phước và thị trấn Sa Rài.

Sáng ngày 22/5/2020, UBND huyện Tân Hồng phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp tổ chức hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuần Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, hành chính Nhà nước cho các đại biểu là thành viên Ban điều hành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, Lãnh đạo và thư ký ISO Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Phòng lao động Thương binh & Xã hội, Phòng Tài nguyên môi trường và các xã Bình Phú, Tân Công Chí, Tân Hộ Cơ, Tân Thành B, An Phước và thị trấn Sa Rài.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các bước xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 như: Xây dựng kế hoạch chuyển đồi ISO, chuẩn bị các tài liệu bắt buộc phải có trong Hệ thống quản lý chất lượng, phạm vi áp dụng, quy trình kiểm soát thông tin văn bản dạng tài liệu và hồ sơ, quy trình quản lý rủi ro hoặc cơ hội, quy trình đánh giá nội bộ, cập nhật và tổng hợp sự thay đổi của văn bản pháp luật liên quan đến phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị…

Buổi tập huấn nhằm giúp cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng thống nhất, tinh gọn hơn vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến Thủ tục hành chính tại địa phương hiệu quả nhất./.     

Thùy Dung