Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp

Sáng ngày 22/5/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2020. Chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nghị trực tuyến tại 12 điểm cầu ở các huyện, thị, thành phố trong Tỉnh.

Sáng ngày 22/5/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2020. Chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nghị trực tuyến tại 12 điểm cầu ở các huyện, thị, thành phố trong Tỉnh.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì; ông Huỳnh Văn Nhã, Phó Chủ tịch UBND huyện và bà Lê Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Tư pháp, Ban Quản lý Dự án - Phát triển quỹ đất và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham dự.

Tại hội nghị, ngoài thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong phát triển kinh tế 4 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả phối hợp với các ngành, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Cục Thuế báo cáo kết quả việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu đánh giá tình hình khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề xuất giải pháp tháo gỡ; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu giải pháp tháo gỡ khó  hăn, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh hiện nay; Sở Công Thương phát biểu đánh giá về tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng hóa trong thời gian qua, đề xuất giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa của Tỉnh trong thời gian tới; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu đề xuất các giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho ngành du lịch sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19.

Các đại biểu tại điểm cầu trực tuyến huyện Tân Hồng thống nhất với những ý kiến và kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng