Xuất bản thông tin

null Chi hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội theo Nghị quyết 42 của Chính Phủ

Chi tiết bài viết Tin tức

Chi hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội theo Nghị quyết 42 của Chính Phủ

Chiều ngày 22/5/2020, Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Hồng tổ chức chi tiền hỗ trợ cho 8.003 đối tượng là người bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, với tổng kinh phí trên 10 tỷ 800 triệu đồng.

Chiều ngày 22/5/2020, Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Hồng tổ chức chi tiền hỗ trợ cho 8.003 đối tượng là người bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, với tổng kinh phí trên 10 tỷ 800 triệu đồng.

Tại thị trấn Sa Rài, chính quyền địa phương và các đoàn thể tổ chức chi tiền trực tiếp cho 4 nhóm đối tượng được chi trả một lần từ tháng  4 đến tháng 6 năm 2020 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ cho người bị ảnh hưởng dịch Covid-19, với tổng số tiền trên 881 triệu đồng  gồm: 47 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 275 đối tượng bảo trợ xã hội, mức hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng và 485 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia được hỗ trợ 250.000 đồng/nhân khẩu/tháng.

Hiện nay, các xã, thị trấn vẫn đang tập trung thực hiện chi hỗ trợ cho đối tượng kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật, nhằm giải quyết kịp thời khó khăn cho người bị ảnh hưởng dịch Covid-19./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng