Xuất bản thông tin

null Kỳ họp thứ 5 HĐND Huyện bầu Chủ tịch HĐND Huyện

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Kỳ họp thứ 5 HĐND Huyện bầu Chủ tịch HĐND Huyện

Sáng ngày 16/12/2022, HĐND huyện Tân Hồng tổ chức kỳ họp lần thứ năm - khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết HĐND năm 2022 và đề ra nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh  năm 2023. Tham dự kỳ họp, ông Tô Hoàng Khương- Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng.

 Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân Huyện đã xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Huyện và các ngành có liên quan trình bày. Trong đó, tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước năm 2023… Sau khi thảo luận các nội dung nghị quyết, với sự đồng thuận cao, Hội đồng nhân dân Huyện đã biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó có phê chuẩn và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023; về việc chi từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2022 chuyển sang năm 2023 để ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Huyện cho vay năm 2023; xây dựng huyện Tân Hồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Hồng gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng với đó, kỳ họp thông qua tờ trình cho thôi làm đại biểu HĐND Huyện đơn vị số 9 xã Tân Công Chí đối với ông Lý Văn Giàu và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Huyện đối với ông Mai Văn Siêng do chuyển công tác khác. Đại biểu  tiến hành bầu bổ sung 02 Ủy viên Ủy ban nhân dân Huyện đối với ông Đoàn Văn Thuận - Trưởng phòng Nội vụ và ông Nguyễn Thanh Tuấn - Trưởng phòng Lao động Thương binh & Xã hội Huyện; bầu ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch HĐND Huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng