Xuất bản thông tin

null Hội Nông dân huyện tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội Nông dân huyện tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 20/12/2022, Hội Nông dân huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có Bà Phan Thị Kim Nhung, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Đồng Tháp; ông Phan Công Luận - Phó Chủ tịch UBND Huyện.

Năm 2022, các cấp Hội Nông dân huyện đã đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương để chỉ đạo, điều hành hiệu quả, sát với thực tế ở cơ sở. Nổi bật là, tổ chức triển khai thực hiện một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như thành lập 12 mô hình bảo vệ môi trường, tổ sinh hoạt theo mô hình sinh kế, 19 Tổ dịch vụ tư vấn hộ trợ nông dân, 23 mô hình tự quản về an ninh trật tự,14 mô hình sản xuất theo hướng an toàn, hiệu quả, liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; Các phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng và phát triển. Trong năm, vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trong năm có 8.138 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét có 2.593 hộ đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 63,88%; phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, sản xuất được 240 cuộc, có 8.118 hội viên nông dân tham gia; trao tặng 03 căn nhà “Nghĩa tình nông dân” với số tiền 140 triệu đồng. Xây dựng , phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng đến, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức tập thể trong nông nghiệp.Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Trong năm Tổ hùn vốn cất nhà cất mới được 31 căn nhà kiên cố, đạt 221,4%; giúp 38 hộ nông dân thoát nghèo, đạt 105,5%.

Năm 2023, Hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng theo hướng đa dạng, thiết thực và hiệu quả, gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò trung tâm nồng cốt của các cấp Hội. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả ngành hàng chủ lực của huyện như lúa gạo và chăn nuôi bò thương phẩm; hướng nông dân vào Hợp tác xã, Tổ hợp tác và liên kết sản xuất gắn với hợp đồng tiêu thụ, nhằm tạo sự ổn định cho đầu ra của sản phẩm một cách bền vững. Đồng thời phấn đấu thực hiện đạt 12 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023 đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: phát triển mới 1.000 hội viên; giúp 38 hộ nông dân thoát nghèo; duy trì 14 mô hình dịch vụ tư vấn, thành lập 09 Mô hình kinh tế hiệu quả; vận động quỹ hỗ trợ nông dân 135 triệu đồng; vận động xây dựng 09 Tổ hùn vốn cất nhà và có 18 căn nhà kiên có được xây cất.../.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Tiến Thịnh