Xuất bản thông tin

null Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 11 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 11 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Sáng ngày 22/12/2022, BCH Đảng bộ huyện Tân Hồng tổ chức kỳ họp lần thứ 11 đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2022; giải pháp thực hiện năm 2023. Ông Nguyễn Minh Ngọc – Tỉnh ủy viên/Bí thư Huyện ủy Tân Hồng chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản thực hiện hoàn thành tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm; 10/11 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt; công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - quân sự địa phương, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt.  Địa phương cũng đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá kêu gọi đầu tư ở các khu kinh tế biên giới và một số khu vực của địa phương, trong đó: Thị trấn Sa Rài và khu vực Giồng Găng có nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu; An sinh xã hội được quan tâm; An ninh tuyến biên giới được đảm bảo.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, ông Nguyễn Minh Ngọc – Tỉnh ủy viên/Bí thư Huyện ủy Tân Hồng yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tập trung Tập trung lãnh đạo rà soát, giải quyết những tồn đọng trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Kiểm soát có hiệu quả dịch, bệnh, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và các vấn đề phát sinh, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn Huyện. Bí thư Huyện ủy Tân Hồng Nguyễn Minh Ngọc còn nhấn mạnh: Trước mắt cần tổ chức tốt cho nhân dân vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc năm 2023 an toàn và tiết kiệm; xử lý kịp thời những vụ việc xảy ra trên lĩnh vực an ninh trật tự; duy trì tốt công tác đối ngoại với phía bạn Campuchia./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng