Xuất bản thông tin

null Lễ ra mắt Câu lạc bộ dưỡng sinh “Hoa Hướng Dương” thị trấn Sa Rài

Chi tiết bài viết Tin tức

Lễ ra mắt Câu lạc bộ dưỡng sinh “Hoa Hướng Dương” thị trấn Sa Rài

Sau thời gian vận động, xây dựng, thành lập và nhiệt tình luyện tập, ngày 19/3/2020, UBND thị trấn Sa Rài Quyết định thành lập Câu lạc bộ dưỡng sinh “Hoa Hướng Dương” gồm 19 thành viên. Tuy nhiên, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, do đó Câu lạc bộ dưỡng sinh “Hoa Hướng Dương” đến ngày 24/5/2020 mới tổ chức Lễ ra mắt.

Sau thời gian vận động, xây dựng, thành lập và nhiệt tình luyện tập, ngày 19/3/2020, UBND thị trấn Sa Rài Quyết định thành lập Câu lạc bộ dưỡng sinh “Hoa Hướng Dương” gồm 19 thành viên. Tuy nhiên, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, do đó Câu lạc bộ dưỡng sinh “Hoa Hướng Dương” đến ngày 24/5/2020 mới tổ chức Lễ ra mắt.

UBND thị trấn Sa Rài trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ dưỡng sinh

Tại lễ ra mắt, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định của UBND thị trấn về việc thành lập Câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ gồm 03 người, bà Phan Thị Kim Huê làm chủ nhiệm; quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ dưỡng sinh “Hoa Hướng Dương” thị trấn Sa Rài.

Câu lạc bộ “Hoa Hướng Dương” thị trấn Sa Rài

Cũng tại buổi lễ, các thành viên trong CLB đã tham gia đồng diễn 02 bài tập trong sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.

Mục đích của câu lạc bộ là tạo sân chơi bổ ích giúp người cao tuổi vừa rèn luyện sức khỏe, vừa gặp gỡ, giao lưu cũng như góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng góp phần thực hiện tốt phong trào “Rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”./.


BT: Đặng Lẹ + QP: Chí Dũng