Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng lần thứ 57

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng lần thứ 57

Ngày 26/5/2020, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng tổ chức Hội nghị lần thứ 57 cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì Hội nghị.

Ngày 26/5/2020, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng tổ chức Hội nghị lần thứ 57 cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung xem xét và cho ý kiến các nội dung: Tờ trình về nội dung tuyên truyền, trang trí khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tiểu ban Phục vụ Đại hội VII Đảng bộ Huyện; công tác đảng viên và công tác cán bộ; báo cáo hoạt động của Thường trực Huyện uỷ giữa 02 kỳ họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện uỷ còn góp ý trực tiếpcác văn bản dự thảo: Báo cáo kết quả rà soát, sàng lọc đảng viên đến ngày 19/5/2020; Kế hoạch chuẩn bị nội dung Hội nghị Huyện uỷ lần thứ 21; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị khoá IX về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng đón nhận danh hiệu vinh dự của Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ giao các đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn chỉnh các văn bản.

Đặng Lẹ