Xuất bản thông tin

null Phấn đấu giảm 0,4% hộ nghèo đa chiều trong năm 2023

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Phấn đấu giảm 0,4% hộ nghèo đa chiều trong năm 2023

Chiều ngày 28/12/2022, Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Tổng kết ngành lao động thương binh và xã hội năm 2022 và đề ra nhiệm vụ phương hướng năm 2023. Hội nghị được trực tuyến tại các điểm cầu huyện - thành phố trong tỉnh.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, ông Phan Công Luận - Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Việc làm – Giảm nghèo và Xuất khẩu lao động Huyện tham dự.

Trong năm, toàn tỉnh có gần 39.000 lao động được giải quyết việc làm, trong đó gần 1.800 lao động đã xuất cảnh làm việc ở nước ngoài. Khoảng 27 tỷ đồng được dành thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa. Đó là một số kết quả nổi bật được nêu ra tại Hội nghị. Bên cạnh, công tác giải quyết các vấn đề xã hội, chuyển hóa thành công 11 xã có ma túy thành không có ma túy, đạt hơn 91% kế hoạch đề ra. Hỗ trợ gần 1 tỷ đồng để ổn định kinh tế, hạn chế tái nghiện cho học viên sau cai nghiện. Kết nối các nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho hơn 400 lượt trẻ em mồ côi do Covid-19 với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng v.v.

Năm 2023, ngành đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới và việc làm thêm cho khoảng 30.000 lao động, có ít nhất 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phấn đấu giảm 0,4% tỷ lệ hộ nghèo đa chiều. Hỗ trợ hơn 1.000 người nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề được đào tạo, định hướng nghề nghiệp. Cải thiện nhà ở cho 1.500 hộ nghèo khó khăn. Vận động ít nhất 8 tỷ đồng để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo không còn hộ chính sách nghèo trên địa bàn./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh