Xuất bản thông tin

null UBND huyện Tân Hồng trao quyết định công tác cán bộ

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

UBND huyện Tân Hồng trao quyết định công tác cán bộ

Sáng ngày 30/12/2022, Phó Bí thư Huyện ủy - Quyền Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng Ông Huỳnh Văn Nhã chủ trì buổi lễ công bố, trao quyết định công tác cán bộ đối với lãnh đạo các phòng: Phòng nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Quyền Chánh Văn phòng HĐND & UBND Huyện và nhân sự chuyển đến Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất Huyện.

            Cụ thể, UBND huyện Tân Hồng trao quyết định điều động, bổ nhiệm Ông Dương Hoàng Long - Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nội vụ; Trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Đào Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Tân Công Chí giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin;

Trao quyết định điều động ông Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, các quyết định trên điều có thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ngoài ra, UBND Huyện trao quyết định tiếp nhận và phân công viên chức đối với ông Đoàn Quốc Tuấn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thông Bình nhận nhiệm vụ tại Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất; Trao quyết định phân công ông Nguyễn Trường Duy - Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND Huyện giao phụ trách điều hành hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND Huyện đến khi UBND Huyện có quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND Tân Hồng Huỳnh Văn Nhã chúc mừng và đánh giá cao năng lực, tinh thần, trách nhiệm trong công tác của các cán bộ được nhận quyết định lần này. Đồng thời, mong rằng các đồng chí với nhiệm vụ được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường công tác, đoàn kết nội bộ, cùng tập thể phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thanh Tùng