Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 04/01/2023, Ban Dân vận Huyện ủy Tân Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận, quy chế dân chủ cơ sở năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đến dự chỉ đạo có đồng chí Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện, đồng chí Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2022, công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trên địa bàn huyện tiếp tục có những bước đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động. Nhất là tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; vận động toàn xã hội chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, người dân có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên và dịp lễ, tết với gần 55.000 suất, khám bệnh cất thuốc miễn phí cho khoảng 36.500 suất; trao trên 2.000 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo; tặng 1.201 chiếc xe đạp; 4.703 suất quà và 1.316 suất học bổng cho học sinh nghèo... với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng. Duy trì thực hiện các  mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực như Mô hình Hội quán, Tổ nhân dân tự quản, Hộ gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới, “Tết quân - dân”; vận động thực hiện các công trình với số tiền trên 13 tỷ đồng, tuyên truyền vận động công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao. Bên cạnh, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc phát huy quyền làm chủ và vai trò của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, khơi dậy các tiềm năng, nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia thực hiện các tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, góp phần giúp huyện thực hiện cơ bản đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/ Chủ tịch HĐND huyện Tân Hồng ghi nhận và đánh giá cao công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của huyện trong năm 2022. Và trong năm 2023, hệ thống Ban Dân, Mặt trận và đoàn thể các cấp tiếp tục bám sát cơ sở, tăng cường công tác vận động quần chúng và phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận và chung sức của toàn dân để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra, tạo sự lan tỏa tích cực trong đời sống Nhân dân.

UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho Hội LHPN Huyện.

 UBND Huyện khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận khéo và thực hiện quy chết dân chủ năm 2022.

Thanh Tùng