Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và Công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và Công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Sáng ngày 05/01/2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ Huyện gắn với tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022. Đến dự, đồng chí Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Huyện uỷ viên; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện uỷ;  Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ;  Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Huyện; Chủ nhiệm - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, cán bộ tổ chức đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Huyện; các đồng chí được phân công làm công tác tổ chức, kiểm tra các Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ Tân Hồng.

Năm 2022, Ban Tổ chức Huyện ủy chủ động, phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện hoàn thành cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 37 đảng viên; đề nghị tặng bằng khen UBND tỉnh 02 đơn vị, Hội đồng thi đua - khen thưởng Huyện xét khen thưởng chuyên đề “Xây dựng Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh” năm 2021 cho 04 Chi bộ ấp. Bên cạnh, Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, sắp xếp cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định; kịp thời kiện toàn nhân sự chủ chốt của Huyện. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng, đến nay phát triển mới 117/103 đảng viên, đạt 113,59%, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ 3.336 đảng viên, chiếm 4,41% dân số của Huyện; các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đều thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 175 chi bộ trực Đảng ủy cơ sở tổ chức thành công Đại hội đảng viên cấp cơ sở, nhiệm 2022 - 2025.

Về Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022 được Ủy ban Kiểm tra cấp Huyện và cơ sở tập trung thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo theo chương trình đề ra; quan tâm công tác hậu kiểm tra; triển khai quán triệt, cụ thể hóa kịp thời các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nhất là các văn bản mới ban hành. Ngoài ra, còn thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên theo địa bàn, kịp thời nắm thông tin dư luận có liên quan đến tổ chức Đảng, đảng viên...

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm 2023, đó là: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh và Huyện về công tác xây dựng Đảng; tham mưu cấp ủy tiếp tục sắp xếp, kiện toàn lãnh đạo cơ quan, đơn vị còn khuyết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo thẩm quyền phân cấp...v.v. Cùng với đó, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2023 là: phối hợp thực hiện hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát; đôn đốc, nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai, quán triệt, cụ thể hóa một số văn bản có kiên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kịp thời nắm thông tin dư luận có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên để đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhằm kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng khen thưởng cho 6 tổ chức cơ sở đảng và 12 đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng