Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác Tuyên giáo và Giáo dục lý luận chính trị năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổng kết công tác Tuyên giáo và Giáo dục lý luận chính trị năm 2022

Sáng ngày 04/01/2023, Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ Tân Hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo và giáo dục lý luận chính trị năm 2022. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023. Đến dự, đồng chí Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện.

Trong năm 2022, Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ chủ động tham mưu Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành 41 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Tuyên giáo, gồm các nhóm nội dung: Tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, tỉnh, huyện đúng quy định. Trong năm Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng nội dung công tác tuyên truyền hàng tháng đến các chi đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, cổ vũ niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tốt cho đồng chí Bí thư và các Phó Bí thư Huyện uỷ gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tầng lớp nhân dân, từ đó góp phần ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI; các kết luận, quy định của Hội Nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Công tác bồi dưỡng tại Trung tâm Chính trị, triển khai được 41/33 lớp, đạt trên 124%, có 4.693/3.185 học viên, đạt 147,34%. Các ngành thuộc lĩnh vực khoa giáo và văn hoá - văn nghệ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng thuộc ngành mình; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện uỷ với các ngành khoa giáo và văn hoá - văn nghệ thực hiện nhịp nhàng.

Các đại biểu dự hội nghị thống nhất đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo và Giáo dục lý luận chính trị năm 2023 như: Tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ kịp thời lãnh, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung giáo dục, rèn luyện đạo đức, cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tiếp tục tổ chức đồng chí Bí thư và các Phó Bí thư Huyện uỷ gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, thường xuyên năm bắt tình hình dư luận xã hội trong nội bộ Đảng và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng củađất nước, của Tỉnh, huyện; tham mưu tổ chúc triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Chí Dũng