Xuất bản thông tin

null Hội nghị nghe UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng báo cáo công dân vận năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị nghe UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng báo cáo công dân vận năm 2022

Sáng ngày 06/01/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng tổ chức hội nghị nghe Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội,  Hội quần chúng huyện báo cáo tình hình nhân dân và công tác dân vận năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, đồng chí Huỳnh Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy/Quyền Chủ tịch UBND Huyện.

Năm 2022, hệ thống dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trong huyện đã chủ động tham mưu với cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”. Toàn huyện có 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân về kết quả phân giới cấm mốc đất liền Việt Nam – Campuchia và tuyến biên giới Tỉnh Đồng Tháp – PrayVeng, mô hình tết quân dân gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Thành A, tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thông qua các mô hình tự quản cộng đồng dân cư như: Hội quán, Tổ nhân dân tự quản, Tổ tự quản đường biên - mốc quốc giới, hộ gia đình chung sức nông thôn mới, Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng, phấn đấu trở thành người nông dân chuyên nghiệp… thông qua các mô hình như: Mô hình sản xuất lúa chuẩn SRP tại hợp tác xã Phước Lộc với quy mô 50 ha, mô hình cải tạo năng suất giống bò thịt tại địa phương tại xã Tân Công Chí và Tân Hộ Cơ quy mô 50 con, mô hình nuôi dê hướng thịt với quy mô 400 con, có 83/82 lao động làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài vượt chủ tiêu tỉnh giao.

Đạt được những kết quả trên là nhờ các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà Nước được tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ Đảng viên, đoàn viên và hội viên trong huyện như: Nhân dân trong huyện đánh giá cao các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà Nước kịp thời  và giải quyết cho người dân cụ thề trong công tác lãnh chỉ đạo công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid 19 để lại giúp người dân ổ định cuộc sống, công tác an sinh xã hội, thực hiện các chế độ chính sách cũng được huyện quan tâm, nhất là những đối tượng yếu thế trong xã hội… Ngoài ra người dân trong huyện cũng gủi gấm đến huyện kêu gọi các công ty doanh nghiệp đầu tư vào huyện để giải quyết nhu cầu lao động cho người dân địa phương có việc làm khỏi phải đi xa.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch HĐND huyện Tân Hồng chỉ đạo thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, củng cố phong trào hành động cách mạng trong các tổ chức khối dân vận, mặt trận, nâng chất hoạt động của các mô hình. Trước mắt Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/Chủ tịch HĐND Huyện Mai Văn Siêng yêu cầu MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm chăm lo tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo cận nghèo, tuyên truyền nhắc nhở người dân vui xuân không quên phòng chống dịch bệnh Covid 19 và thăm đồng chăm sóc lúa đông xuân trong những ngày nghỉ tết.

Thanh Tùng