Xuất bản thông tin

null Chương trình phối hợp dân vận giữa Lực lượng vũ trang với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Chương trình phối hợp dân vận giữa Lực lượng vũ trang với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Sáng ngày 12/01/2023, tại Huyện uỷ Tân Hồng, Ban Chỉ đạo 81 tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa lực lượng vũ trang với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022. Ông Lê Thành Công - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.         

Năm 2022, công tác phối hợp giữa Lực lượng vũ trang với Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh đi vào nề nếp; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng theo lĩnh vực phụ trách; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Các chính sách hậu phương quân đội, chăm lo gia đình chính sách, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, an sinh xã hội được thực hiện tốt; các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống được quan tâm; mô hình “Tết Quân - Dân” phát huy hiệu quả.

Hội nghị cũng thông qua chương trình phối hợp giữa giữa Lực lượng vũ trang với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023. Theo đó: Nâng chất lượng mô hình “Tết Quân - Dân” trên địa bàn Tỉnh gắn với các mô hình “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang; triển khai kịp thời, sát với thực tế các chủ trương về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2021 - 2026; Làm tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2023; xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo kế hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Thành Công - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là trên tuyến biên giới; tuần tra, kiểm soát và chốt chặn, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; chủ động đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phát hiện và xử lý các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh. Bên cạnh, còn tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương; công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững, chính sách hậu phương Quân đội. Đặc biệt là đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận sát với đặc điểm tình hình; nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt” phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ quan, đơn vị.

Trước đó, Đoàn còn đi khảo sát thực tế tuyến đường tuần tra biên giới từ Cửa khẩu Thường Phước 1 - huyện Hồng Ngự đến Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà - xã Tân Hộ Cơ./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Chí Dũng