Xuất bản thông tin

null Thường trực Huyện ủy Tân Hồng gặp gỡ Bí thư chi bộ - Trưởng khóm - Ấp đầu năm 2023

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Thường trực Huyện ủy Tân Hồng gặp gỡ Bí thư chi bộ - Trưởng khóm - Ấp đầu năm 2023

Nhằm tạo mối quan hệ gắn bó với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời thông tin và định hướng giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện. Chiều ngày 11/01/2023, tại Hội trường Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy gồm các đồng chí Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện; Đồng chí Huỳnh Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND Huyện đã có buổi gặp gỡ trực tiếp với các đồng chí là Bí thư Chi bộ/Trưởng khóm, ấp các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

          Tại buổi gặp gỡ, các đồng chí là Bí thư Chi bộ/Trưởng khóm, ấp trao đổi trực tiếp với Thường trực Huyện ủy về những thuận lợi và khó khăn khi cùng đảm nhận hai nhiệm vụ Bí thư Chi bộ/Trưởng khóm, ấp, đồng thời nêu lên các giải pháp trong xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, quản lý đảng viên trẻ đi làm ăn xa; công tác nắm tình hình và triển khai thực hiện nhiệm vụ từ xây dựng Đảng đến công tác chính quyền và chăm lo đời sống của Nhân dân trong khóm, ấp...

          Phát biểu tại buổi gặp gỡ trao đổi, đồng chí Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/Chủ tịch HĐND Huyện tiếp thu và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của các đồng chí là Bí thư Chi bộ/Trưởng khóm, ấp, Thường trực Huyện ủy sẽ duy trì việc gặp gỡ hàng năm cùng với việc hỗ trợ kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để các đồng chí là Bí thư Chi bộ/Trưởng khóm, ấp học hỏi kinh nghiệm sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin, cùng nhau nâng cao giá trị nông sản của người nông dân, phát triển đảng viên, cùng với Đảng bộ, Chính quyền thực hiện thắng lợi chương trình hành động, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng quê hương Tân Hồng ngày càng phát triển.

Thanh Tùng