Xuất bản thông tin

null Tân Hồng; Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng; Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

            Chiều ngày 13/01/2023, Ông Phan Công Luận - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện các phần việc trong Chiến dịch mùa hè xanh năm 2023 trên địa bàn Huyện.

          Sau khi Đoàn đi khảo sát thực tế tại 12 công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã, sẽ thực hiện trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2023 do Huyện Tân Hồng đề xuất, với chiều dài 15km. Đoàn công tác Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất địa điểm cũng như các phần việc công trình. Ngày 20/6/2023, Trường tiếp nhận sinh viên và cán bộ, giảng viên của nhà trường tham gia chiến dịch và 12 công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào ngày 28/7/2023, tổng kinh phí thực hiện gần 30 tỷ đồng.

Để đảm bảo việc triển khai các phần việc trong Chiến dịch mùa hè xanh năm 2023 tại huyện đạt kết quả cao, ông Phan Công Luận - Phó Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu các ngành và các địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn công tác trong quá trình tiếp nhận sinh viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà trường triển khai chiến dịch mùa hè xanh năm 2023 hoàn thành đúng thời gian đã đề ra./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Chí Dũng