Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đăng tải thông tin lên mạng xã hội

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đăng tải thông tin lên mạng xã hội

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ về công tác quản lý, đấu tranh phòng chống phạm tội và tệ nạn xã hội gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” cùng với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Sáng ngày 31/01/2023, Hội LHPN xã Tân Công Chí phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và mắc vào các tệ nạn xã hội. Có trên 100 chị em phụ nữ tham gia.

Tại đây, Công an xã thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy, mại dâm; các phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên môi trường mạng, nhất là việc cảnh giác với tín dụng đen; việc đăng tải các thông tin lên mạng xã hội như thế nào là đúng và phù hợp ...Qua đó, giúp cho chị em phụ nữ ở địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, là tuyên truyền viên tuyên truyền vận động, giáo dục con em và người thân trong gia đình không tham gia vào các tệ nạn xã hội...góp phần cùng địa phương giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

Cũng trong dịp này, Hội LHPN xã còn tặng 100 phần quả cho chị em phụ nữ tham gia buổi tuyên truyền, mỗi phần trị giá 150.000 đồng. Kinh phí do Hội LHPN xã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương đóng góp./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung