Xuất bản thông tin

null Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 khởi công xây dựng bờ kè

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 khởi công xây dựng bờ kè

            Sáng ngày 06/02/2023, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959/Quân khu 9 tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình kè chống sạt lở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959, với mục tiêu đầu tư nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, bảo vệ cơ sở hạ tầng khu vực doanh trại do thiên tai gây ra.

          Công trình do Công ty Cổ phần và Dịch vụ Tuấn Sơn 23 thi công trong thời gian 180 ngày, chiều dài 390 mét, với hạng mục như xử lý phần nền, thân kè, vỉa hè, hệ thống thoát nước... tổng kinh phí trên 31 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho Quốc phòng.

          Công trình hoàn thành nhằm xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia trong thời gian tới./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng