Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Triển khai Kế hoạch phát động “Tết Quân – Dân” năm 2024 tại xã Tân Phước

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Triển khai Kế hoạch phát động “Tết Quân – Dân” năm 2024 tại xã Tân Phước

Sáng ngày 06/02/2023, Ban chỉ đạo 273 huyện Tân Hồng họp triển khai một số nội dung thực hiện lễ phát động tết quân – dân năm 2024 tại xã Tân Phước. Ông Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận/Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện/Trưởng ban Chỉ đạo 273 Huyện chủ trì hội nghị, Tham dự cuộc họp có ông Phan Công Luận - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Huyện, Thượng tá Nguyễn Thành Công - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng các thành viên Ban Chỉ đạo 273 Huyện và các đơn vị liên quan cùng tham dự.

Để thực hiện hiệu quả mô hình Tết Quân dân năm 2024 , Ban Chỉ đạo 273 Huyện chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng thời tiến hành xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động sâu, rộng trong cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân nhân về nội dung, ý nghĩa của mô hình và tầm quan trọng của mô hình Tết Quân dân, từ đó chuyển biến thành hành động của mọi người, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Bên cạnh, Ban Chỉ đạo còn xác định: Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta về công tác chính sách dân vận của Đảng, truyền thống đoàn kết Quân dân, giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cùng nhân dân chào đón xuân mới năm 2024, thắt chặt thêm tình đoàn kết Quân dân, ngày càng thêm gắn bó.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ông Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy/Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy/Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện/Trưởng Ban Chỉ đạo 273 Huyện giao Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chủ trì phối hợp các ngành có liên quan lập dự trù kinh phí đảm bảo các hoạt động tết Quân - Dân trình UBND Huyện phê duyệt. Chuẩn bị nội dung chương trình lễ phát động và tổng kết, chương trình hoạt động chung, chương trình chi tiết nội dung cụ thể để triển khai đến các ban, ngành và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. Bên cạnh đó, điều động lực lượng thuộc quyền quản lý trên địa bàn huyện tham gia thực hiện các công trình, phần việc theo kế hoạch đề ra. Dự kiến lễ phát động tết Quân – Dân năm 2024 tại xã Tân Tân Phước được diễn ra vào ngày 17/02/2023.

Thanh Tùng