Xuất bản thông tin

null Triển khai hỗ trợ các Dự án cho các xã nằm trong khu Kinh tế Quốc phòng Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Triển khai hỗ trợ các Dự án cho các xã nằm trong khu Kinh tế Quốc phòng Tân Hồng

Sáng ngày 14/02/2023, Đại tá Bùi Duy Quân - Đoàn Trưởng đoàn Kinh tế Quốc phòng 959/ Quân khu 9 chủ trì hội nghị triển khai Dự án hỗ trợ trang thiết bị cho 8 xã biên giới thuộc các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Thành phố Hồng Ngự và xã Tân Công Sính - huyện Tam Nông

          Theo kế hoạch. năm 2023 Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959/ Quân khu 9 hỗ trợ cho 8 xã biên giới của huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Thành phố Hồng Ngự và xã Tân Công Sính huyện Tam Nông gồm 7 chiếc tivi 50 inch, 24 thùng loa di động, 04 máy chiếu, 03 máy thở xách tay và 27 máy đo đường huyết cá nhân.

          Với sự hỗ trợ trang thiết bị của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 cho các xã   thuộc khu kinh tế quốc phòng Tân Hồng có điều kiện chăm sóc sức khỏe nhân dân, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân.

Thanh Tùng