Xuất bản thông tin

null 27 ứng viên trúng sơ tuyến học tiếng Nhật tại Huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

27 ứng viên trúng sơ tuyến học tiếng Nhật tại Huyện

Tại huyện Tân Hồng, Văn phòng Chi nhánh và phỏng vấn tuyển người lao động làm việc ở nước ngoài. Công ty Cổ phần Nhật Huy Khang International tổ chức mở lớp đào tạo tiếng Nhật cơ bản cho 27 ứng viên trúng sơ tuyển.

Trong thời gian gần 10 ngày, các học viên được hướng dẫn học bảng chữ cái Nhật; hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn, cách nói, khi mắc lỗi phải biết xin lỗi... Ngoài ra, còn truyền đạt cho học viên những kinh nghiệm để sớm hòa nhập khi sang Nhật. Ngoài giờ học trên lớp, các học viên còn học từ vựng tiếng Nhật và nghiên cứu thêm trên các trang mạng để nắm vững hơn.

Sau thời gian học tại Huyện, các ứng viên sẽ được chuyển đến Công ty Cổ phần Nhật Huy Khang International ở thành phố Hồ Chí Minh tham gia phỏng vấn các đơn hàng do Công ty đã ký kết với Nhật Bản. Các ứng viên trúng tuyển tiếp tục được đào tạo học tiếng Nhật từ 4 đến 6 tháng và Công ty thực hiện các thủ tục để lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh