Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh công tác Việc làm - Giảm nghèo và Xuất khẩu lao động

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đẩy mạnh công tác Việc làm - Giảm nghèo và Xuất khẩu lao động

Sáng ngày 17/02/2023, Ban Chỉ đạo công tác Việc làm - Giảm nghèo và Xuất khẩu lao động huyện Tân Hồng tổ chức triển khai nhiệm vụ thực hiện công tác hỗ trợ việc làm, giảm nghèo và xuất khẩu lao động tháng 02 năm 2023.

Kết quả ghi nhận trong tháng 01 năm 2023, Huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Tỉnh, Công ty Nhật Huy Khang- Intenational tổ chức khai trương Văn phòng chi nhánh tư vấn tuyển dụng lao động đi làm việc tại Nhật Bản, kết quả có 37 lao động đến dự trực tiếp phỏng vấn có 27 lao động trúng tuyển; tổ chức phiên giao dịch việc làm tại huyện có 10 doanh nghiệp, có 207 lao động tham gia phiên giao dịch việc làm; Vận động  103 lao động đăng ký đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Bên cạnh, còn vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tặng 986 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí trên 432 triệu đồng.

Về nhiệm vụ tháng 02 năm 2023, Bí thư Huyệ ủy Tân Hồng Nguyễn Minh Ngọc chỉ đạo cần tập trung thực hiện nhựng nội dung trọng tâm, đó là:  Củng cố Kiện toàn tổ Tư vấn Huyện, xã, thị trấn; Phối hợp với trung tâm Dịch vụ việc làm Tỉnh, Công ty Nhật Huy Khang- Intenational tổ chức phỏng vấn lao động đi làm việc tại Nhật bản đợt 2 tại huyện và vận động đăng ký làm việc theo mùa vụ ở Hàn Quốc;  Các xã, thị trấn chủ động rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo để có chính sách hỗ trợ phù hợp vươn lên thoát nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Riêng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần rà soát nhu cầu đào tạo nghề của người dân để có vận động mở lớp theo kế hoạch đăng ký./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh