Xuất bản thông tin

null Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập chuyên đề năm 2023: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập chuyên đề năm 2023: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 18/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với trên 200 điểm cầu trong Tỉnh.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, đồng chí Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện, đồng chí Huỳnh Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND Huyện; các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; các đồng chí Huyện uỷ viên; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện; Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường THPT Tân Hồng, Trường THCS và Trường THPT Tân Thành và THPT Giồng Thị Đam; Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đảng viên được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo nội dung về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Lê Thị Kim Loan – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và bức xúc, nổi cộm liên quan nội dung Chuyên đề năm 2023 để triển khai thực hiện. Cụ thể như: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền điều hành năng động, hiệu quả, chú trọng xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở v.v.. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương năm 2023.

Học tập, làm theo và nêu gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thanh Tùng