Xuất bản thông tin

null Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh

Sáng ngày 23/02/2023, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Hồng phối hợp với Trung tâm Chính trị Huyện tổ chức Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh. Lớp học được tổ chức 04 lớp bằng hình thức trực tiếp, trong đó có 01 lớp trực tuyến kết nối với 9 điểm cầu tại các xã, thị trấn trên địa bàn (vào các ngày 23; 24; 27 và 28/02/2023).

Tại đây, cán bộ, đảng viên được tiếp thu 03 phần cơ bản của Chuyên đề năm 2023, trong đó phần thứ nhất “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Phần thứ hai “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh”. Phần thứ ba “Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng”.

Sau phần tiếp thu, cán bộ, đảng viên thảo luận Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh". Đồng thời, lựa chọn những vấn đề trọng tâm có liên quan đến nội dung đề xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2023 đối với tập thể và cá nhân.

Qua học tập, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tiếp thu những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và một số nhiệm vụ, giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp nói chung và huyện Tân Hồng nói riêng. Từ đó, vận dụng linh hoạt trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại địa phương, đơn vị mình công tác./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh