Xuất bản thông tin

null Hội thảo lấy ý kiến Luật Đất đai sửa đổi năm 2023

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội thảo lấy ý kiến Luật Đất đai sửa đổi năm 2023

Sáng ngày 24/02/2023, UBND huyện Tân Hồng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023. Ông Phan Công Luận - Phó Chủ tịch UBND Huyện chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo Luật và cho rằng, các quy định cơ bản đã tháo gỡ những vướng mắc trên thực tiễn thi hành luật ở các địa phương. Đồng thời, tập trung thảo luận về các nội dung của Dự thảo và các vướng mắc trong triển khai thi hành pháp luật đất đai trong thời gian qua, qua đó, đề xuất 5 ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Luật. Trong đó, tập trung vào các nội dung liên quan tới quy hoạch sử dụng đất; cho thuê đất; giá đất; chuyển nhượng đất; thời gian thu tiền sử dụng đất...

Kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND Huyện Phan Công Luận ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng thời yêu cầu Phòng Tài Nguyên & Môi trường huyện tổng hợp, báo cáo đầy đủ các ý kiến góp ý về trên đúng quy định, từ đó làm cơ sở đề xuất hoàn thiện các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi)./.

          Thuỳ Dung