Xuất bản thông tin

null Kiểm tra Chương trình hành động Huyện ủy năm 2023 và xây dựng NTM

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Kiểm tra Chương trình hành động Huyện ủy năm 2023 và xây dựng NTM

Sáng ngày 28/02/2023, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng do ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy xã Thông Bình về việc cụ thể hoá triển khai thực hiện Nghị quyết 02 ngày 04/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ VII xây dựng huyện Tân Hồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 và thực hiện Chương trình hành động Huyện ủy năm 2023.

Tại đây, lãnh đạo Đảng ủy xã Thông Bình báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của địa phương đến cuối năm 2022 đạt 11/19 tiêu chí; còn 08 tiêu chí chưa đạt về Quy hoạch; Giao thông; Thu nhập; Lao động; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Văn hóa; Môi trường và An toàn thực phẩm; Quốc phòng và an ninh. các tiêu này xã phấn đấu đạt trong năm 2023 để xã đạt nông thôn mới. Về triển khai thực hiện chương trình hành động Huyện ủy năm 2023, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa và triển khai đến các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy; giới thiệu 08 quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng; hoàn thành công tác tuyển quân năm 2023; quan tâm chăn lo kịp thời các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là tuyến biên giới....

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy xã Thông Bình thực hiện trong thời gian vừa qua. Bí thư Huyện ủy mong rằng từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Xã thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; tập trung lãnh đạo, duy trì và phấu đấu thực hiện đạt các tiêu chí Nông thôn mới. Trước mắt, rà soát lại các tiêu chí nào cần thực hiện trước và sau để bắt tay vào làm ngay; các danh mục đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 đánh giá lại kết quả thực hiện để đề xuất điều chỉnh, bổ sung giai đoạn cho phù hợp; tổ chức thực hiện mô hình “dòng sông không rác”, mô hình “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”; phối hợp với các cấp tổ chức đào tạo nghề cho lao động trong độ tuổi gắn với tuyên truyền vận động người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng ... 

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng