Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Nông dân thu hoạch lúa đông xuân trên 7.000ha

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Nông dân thu hoạch lúa đông xuân trên 7.000ha

 Đến nay, nông dân huyện Tân Hồng bắt tay vào thu hoạch lúa đông xuân trên 7.000ha, năng suất bình quân 71 tạ/ha, sản lượng 46.104 tấn, còn trên 15.000ha diện tích lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến trổ chín; tình hình tiêu thụ lúa tương đối ổn định.

Bên cạnh những diện tích thu hoạch xong, nông dân tiến hành cày xới, vệ sinh đồng ruộng và xuống giống trên 400 ha lúa Hè thu, lúa đang trong giai đoạn mạ phát triển tốt.

Dự báo tinh hình sâu bệnh hại trên lúa xuất hiện trong thời gian tới gồm bệnh đạo ôn, cháy bìa lá, lem lép hạt gây hại phổ biến ở mức nhiễm nhẹ. Đặc biệt những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và sử dụng giống nhiễm có thể bị gây hại nặng. Sâu cuốn lá nhỏ gây hại phổ biến ở mức nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và phun thuốc trừ sâu sớm có thể bị gây hại ở mức nhiễm trung bình đến nặng. Vàng lá chín sớm gây hại nhẹ trên lúa giai đoạn làm đòng-trổ chín và một số đối tượng khác có thể gây hại rải rác. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để có biện pháp phòng trị kịp thời, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế trên đơn vị canh tác và tránh những rủi ro sau thu hoạch trong vụ sản xuất./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung