Xuất bản thông tin

null Thành lập mới Hợp tác xã Lộc An “Cuộc sống xanh”

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành lập mới Hợp tác xã Lộc An “Cuộc sống xanh”

Chiều ngày 09/3/2023, UBND xã An Phước- huyện Tân Hồng tổ chức thành lập mới Hợp tác xã Lộc An “Cuộc sống xanh” tại ấp An Thọ - xã An Phước. Có 20 thành viên tham gia, với số vốn điều lệ 500 triệu đồng.

Hội nghị, thông qua phương án sản xuất kinh doanh; Điều lệ hoạt động của Hợp tác xã và bầu trực tiếp Hội đồng quản trị, trong đó bầu ông Hà Ngọc Kỳ - giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Huấn - Giám đốc Hợp tác xã.

Ngành nghề kinh doanh chính của Hợp tác xã là trồng cây ăn trái, phân phối vật tư nông nghiệp; Dịch vụ kinh doanh, mua bán; Xuất nhập khẩu thực phẩm, hàng hóa, hàng tiêu dùng; Tổ chức liên kết hợp đồng thu mua, tiêu thụ, cung ứng kinh doanh, mua bán; Xuất nhập khẩu các mặt hàng nông- thủy - hải sản.

Việc thành lập mới Hợp tác xã Lộc An có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các thành viên và các hộ nông dân trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các tiêu chí nâng cao trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh