Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện, giai đoạn (2022 - 2024)

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện, giai đoạn (2022 - 2024)

Sáng ngày 07/03/2023, Ban Quản lý Dự án 174 Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 - Quân khu 9 đánh giá kết quả thực hiện Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác  tại khu Kinh tế - Quốc phòng Tân Hồng – Đồng Tháp, giai đoạn (2022 - 2024). Đến dự, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ – Phó Tư lệnh Quân khu 9; Thượng tá Hoàng Việt Thắng - đại diện Ban quản lý Dự án 174/Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp; Đoàn Kinh tế Quốc phòng 595, ông Huỳnh Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng và lãnh đạo thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tam Nông.

Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại khu Kinh tế - Quốc phòng Tân Hồng, giai đoạn 2022 - 2024 tiếp nhận 26 trí thức trẻ tình nguyện thuộc các ngành quản lý đất đai; quản lý văn hóa du lịch; quản lý Nhà nước; quản trị kinh doanh; Luật; công nghệ thực phẩm; công tác xã hội; xây dựng giao thông; công nghệ thông tin; công nghệ sinh học; kỹ sư ô tô; kỹ sự thực phẩm… được Dự án 174 tăng cường về các địa phương trên địa bàn trong vùng dự án. Các trí thức trẻ tình nguyện tham gia cùng với chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương; đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh CoVid - 19; bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng; phòng chống tệ nạn ma túy và tham gia công tác xã hội khác…

Tại đây, Lãnh đạo Quân khu 9; lãnh đạo Tỉnh và Huyện đánh giá cao những kết quả mà Dự án 174 đạt được trong thời gian qua. Dự án 174 còn 01 lại năm, do đó các trí thức trẻ tình nguyện tăng cường giữa mối quan hệ, phối hợp giữa địa phương, các tổ chức, đoàn thể, tổ chức quần chúng và Đoàn Kinh tế - quốc phòng 959 tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm ở địa phương,  nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận lòng dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn khu Kinh tế - Quốc phòng Tân Hồng.

Trong năm qua, có 36 lượt đội viên có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được các cấp khen thưởng./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh