Xuất bản thông tin

null Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

Chiều ngày 10/03/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự có Ông Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Hội luật gia Tỉnh; các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, thị trấn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cùng các ngành Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường. Ông Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Huyện chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ông Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban pháp luật quốc hội, Đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Hội luật gia Tỉnh thông tin một số nội dung cơ bản cần góp ý trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như: Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách tài chính, giá đất, chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực, hộ gia đình sử dụng đất.

Với tinh thần dân chủ, các đại biểu tham gia phát biểu thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm. Hội nghị được nghe 05 đại biểu tham gia phát biểu với những ý như: Cần có quy định giá thuê đất hàng năm, hết thời hạn phải gia hạn thời gian thuê đất, khi có vấn đề tranh chấp cần giao cho Tòa án giải quyết, tiếp tục duy trì quy định hộ gia đình là chủ thể trong sử dụng đất, chú trọng công tác quy hoạch đất từ cơ sở trở lên, cụ thể cấp nào công khai quy hoạch đất, trước khi thu hồi đất cần có nơi mới cho hộ dân để tái định cư, giá cả đền bù, hỗ trợ phải hài hòa theo từng thời điểm,…đặc biệt các đại biểu rất đồng tình với việc luật đã bỏ việc xác nhận người mua đất phải có thời gian canh tác.

Thông qua hội nghị, nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam và toàn dân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai.

Thanh Tùng