Xuất bản thông tin

null Ra mắt mô hình dịch vị công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và đăng ký tài khoản định danh điện tử ứng dụng VNEID

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra mắt mô hình dịch vị công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và đăng ký tài khoản định danh điện tử ứng dụng VNEID

Ủy ban nhân dân xã Tân Công Chí - huyện Tân Hồng cùng vời Công an xã vừa ra mắt mô hình dịch vị công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và đăng ký tài khoản định danh điện tử ứng dụng VNEID.

Có 13 thành viên tham gia mô hình, các thành viên hỗ trợ người dân đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và đăng ký tài khoản định danh điện tử bằng ứng dụng VNeID ngay tại UBND xã. Thời gian hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần bố trí lực lượng ứng trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu và đăng ký tài khoản định doanh điện tử ứng dụng bằng VNeID, cài đặt ứng dụng VNeID.

Mô hình này, giúp người dân tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo bước chuyển biến về cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân, đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, giảm bớt thời gian và chi phí đi lại của người dân, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và tỷ lệ đăng ký tài khoản định danh điện tử bằng ứng dụng VNeID, góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn.

Cũng trong dịp, 06 đồng chí có thành tích trong các phong trào hoạt động trong Ngành công an được nhận kỷ niệm chương do Bộ Công an trao tặng./.

Trần Hoàng Thạnh