Xuất bản thông tin

null Phó Chủ tịch UBND Tỉnh khảo sát Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh khảo sát Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà

Chiều ngày 15/03/2023, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên đi khảo sát thực tế Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà - xã Tân Hộ Cơ - Huyện Tân Hồng.

Qua khảo sát, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Nguyễn Phước Thiện nhấn mạnh: Với diện tích quy hoạch hơn 270 ha, địa phương cần quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, vì đây là khu vực kinh tế cửa khẩu với nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát phát triển kinh tế biên giới và thu hút nhà đầu tư.

Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình nông nghiệp PTNT Tỉnh cùng huyện Tân Hồng xây dựng kế hoạch và quy hoạch cụ thể để đầu tư cho phù hợp với khu kinh tế Cửa khẩu Quốc gia, nhằm phát triển kinh tế gắn với đời sống dân cư, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đối với chợ mua bán trâu bò và lò giết mổ gia súc tập trung, cần rà soát, đánh giá lại hiện trạng để có điều chỉnh quy hoạch phù hợp, phát triển kinh tế - xã hội vùng biên./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng