Xuất bản thông tin

null Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị trấn Sa Rài

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị trấn Sa Rài

Chiều ngày 26/5/2020, Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri thị trấn Sa Rài trước kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh Khóa IX. Đại biểu HĐND Tỉnh gồm: Ông Mai Minh Chiến - Chủ tịch hội cựu chiến binh Tỉnh; ông Phạm Văn Hăng, Phó Trưởng ban, Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh. Về phía huyện: ông Huỳnh Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Đào Ngọc Bích, Phó Chủ tịch HĐND huyện và có trên 70 cử tri thị trấn Sa Rài.

Chiều ngày 26/5/2020, Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri thị trấn Sa Rài trước kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh Khóa IX. Đại biểu HĐND Tỉnh gồm: Ông Mai Minh Chiến - Chủ tịch hội cựu chiến binh Tỉnh; ông Phạm Văn Hăng, Phó Trưởng ban, Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh. Về phía huyện: ông Huỳnh Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Đào Ngọc Bích, Phó Chủ tịch HĐND huyện và có trên 70 cử tri thị trấn Sa Rài.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được xem Video Clip hoạt động HĐND Tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng năm 2020. Các cử tri phấn khởi trước những kết quả đạt được trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của Tỉnh, Huyện và của địa phương. Cử tri thị trấn Sa Rài có 9 ý kiến kiến nghị xoay quanh các nội dung như: Việc xây dựng các tuyến đường trong nội ô còn chậm; một số công trình không đảm bảo chất lượng. Bên cạnh, các vấn đề chế độ chính sách cho người có công; an toàn vệ sinh thực phẩm; trật tự an toàn giao thông…cũng được cử tri đề cập đến.

Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trả lời đầy đủ, đồng thời còn trao đổi trực tiếp để làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm, phản ánh, kiến nghị. Còn đối với những ý kiến còn lại được tập hợp, chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trương Quốc Lê