Xuất bản thông tin

null Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri

Sáng ngày 26/5/2020, Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đơn vị số 1 gồm: Ông Mai Minh Chiến, Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh tỉnh; ông Phạm Văn Hăng, Phó Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp cùng bà Đào Thị Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thành A.

Sáng ngày 26/5/2020, Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đơn vị số 1 gồm: Ông Mai Minh Chiến, Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh tỉnh; ông Phạm Văn Hăng, Phó Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp cùng bà Đào Thị Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thành A.

Cử tri Tân Thành A kiến nghị

 Tại dây, cử tri được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ bất thường HĐND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm của tỉnh; chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, đồng thời nghe thông báo kết quả giải quyết thắc mắc, kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước. Qua đó, cử tri tham gia các ý kiến kiến nghị với Đại biểu HĐND tỉnh như:  Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm thanh thiếu niên sử dụng ma túy; nạo vét tuyến kênh nội đồng để lưu thông dòng chảy, đảm bảo lượng nước phục vụ sản xuất; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực chợ, khu dân cư; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách người có công; chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19…

Đại biểu HĐND các cấp tiếp thu ý kiến

Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trả lời đầy đủ và làm rõ hơn những vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu, ghi nhận các kiến nghị chính đáng vượt thẩm quyền trình vào kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.

Nguyễn Phước Tài